www.mobarn.noVåre barnehager

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

FRIST FOR Å SØKE BARNEHAGEPLASS FOR NESTE BARNEHAGEÅR 2020-2021 ER 15.02.2020. Nye søknadskjema legge ut rundt nyttår.

Søknadskjema for barnehageåret 2019-2020 

 

Søknadskjema

 

Ta gjerne kontakt med styrer om dere har spørsmål ang søknad.

 

For mere informasjon se nettsider til Molde kommune.