www.mobarn.noVåre barnehager

Til topps med kunnskap og kompetanse

Vi har sammen med alle barnehagene i Molde kommune været med på prosjektet "Til topps med kunnskap og kompetanse i Moldebarnehagene". Med bakgrunn i ny rammeplanplan som kom sommeren 2017 har vi sammen jobbet for å styrke personalet kompetanse på ulike områder.

Ny rammeplan krever ny kunnskap og ny kompetanse. Nye emner var kommet med og det var nå flere konkrete føringer på hvordan vi skal jobbe. 

Vi på Vågsetra har i denne rapporten fra prosjektet valgt å fokuserer på kompetanseløft inne språkarbeid. Molde kommune ble etterhvet en språk kommune og er en syngende kommune. Vi er også en syngende barnehage.

Les mere om syngende barnehage her: Syngende barnehage

 

Med dette som bakgrunn valgte vi årstema for 2019-2020  "Helse, språk og sang -dagen lang".

Se deler av årsplanen vår her:  ÅRSPLAN 2019-2020 del 2  

 

Språkløypa:

Språkløypa er en ressurs eller en såkalt kompetanseutviklingspakke med temaer som gjelder all språkutvikling av barnehagebarn. Den er forskningsbasert og utviklet av skrivesenteret og lesesentret. Språkutvikling gjelder alle. Barn med normalspråk, minoritetspråklige barn, gutter og jenter, flerspråklige barn og barn med språkvansker. 

Vi har som samlet personalet gått gjennom kurspakken "språk og leseaktivitet". De som jobbet med skolestarterene våre er har gjennomført pakken " overgang barnehage til skole", deler av denne sammen med førsteklasselærerene på skolen. Nye ansatte og assistenter tok pakken "hverdagssamtaler", mens pedagoger og de som jobber på enkeltbarn med språkutfordringer tok pakken "språkvansker". 

Les mere om språkløypa: Språkløyper

 

Målet foruten personlig kompetanse, er at språklære og språkutvikling skulle vises i arbeidet med barna. 

Her kommer noen eksempel på hvordan vi har jobbet med språkløypa i praksis.

 

Blåklokka, som er en småbarnsavdeling, har hatt temaarbeidet basert på boka "Den lille larven Aldrimett"

 

 

Kvitveisen og Solsikka har hatt Skinnvotten som bakgrunn for språkarbeidet.

 

 

Barn med språkvansker.

 Vi har barn med språkvansker og har derfor jobbet mye med ASK hjelpemiddel og bruker tegn til tale.

Mere informasjon her.  Arbeid med barn med språkvansker

 

Og til slutt en liten sang med tegn til.