www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til nytt barnehageår

I år ønsker vi velkommen til 15 nye barn på barnehagen vår. Mange spente barn og foreldre vi gledeer oss til å bli kjent med. Vi har også fått noen nye medarbeidere som vi ønsker velkommen

Satsningsomåde i år blir  språk, sang, musikk og fysisk helse. Personalet jobber nå med å planlegge aktivteter og se på ulike arbeidsformer vi kan gjøre under dette temaet.