www.mobarn.noVåre barnehager

Bemanningsnorm

Regjeringen ønsker en bemanningsnorm fra august 2018. Mobarn har dette barnehageåret økt bemanningen for å være i forkant av å innfri dette kravet.

Forslaget som ligger inne er 1 ansatt pr 3 barn under 3 år og 1 ansatt pr 6 barn over 3 år.

Vi har også veldig god pedagogtetthet uten dispensajoner og et godt kvalifisert persoanlet.