www.mobarn.noVåre barnehager

Samarbeide med helsestasjonen.

Molde kommune har opprettet et tilbud med at helsesøster skal komme ut i barnehagene. Vi er første barnehage til å få besøk av Gunvor Ruset som har denne stillingen.

Hun vil komme på forldremøte på småbarnsavdlingen nå i høst og hun vil ha gruppesamtale med en gruppe foreldre til 2-åringer i oktober/november.

Helsesøster i barnehagen